Reebok

Reebok valt onder Wild en is vlees dat afkomstig is van wilde, niet-gecultiveerde dieren.

REEBOK:
Land van oorsprong: Polen

Merk: Louisa
Reerug louisa +1,2kg
Reerugfilet Louisa
Reebout met schenkel
Reebout zonder schenkel
Reebout 4 tech delen gevliesd Ree-pepervlees