Springbok

Springbok valt onder Wild en is vlees dat afkomstig is van wilde, niet-gecultiveerde dieren.

SPRINGBOK:
Land van oorsprong: Zuid Afrika

Springbokfilet
Springbokbout z/b
Springbokbout 4 tech delen Springbok-goulasch